Samenwerking

De digitale huiskamer en bibliotheek Salland hebben besloten tot een samenwerking. Het doel van deze samenwerking mensen op weg te helpen en vaardiger te maken in de digitale wereld, mensen laten ervaren dat ook zíj digitale stappen kunnen zetten en dat dat ook heel erg leuk kan zijn! Het liefst met een zo laag mogelijke drempel en dichtbij huis.