Digitaal Meedoen is een platform voor organisaties die zich inzetten voor mensen die niet of niet voldoende digivaardig zijn. Vrijwilliger organisaties die zich dit tot doel hebben gesteld kunnen zich aansluiten bij dit platform. 

Door je aan te sluiten maak je gebruik van een aantal voordelen zoals:

  • Delen van kennis en informatie over digitale vaardigheden
  • Ontwikkelen van een cursusaanbod
  • Delen van capaciteit bij de inzet van vrijwilligers
  • Werven van vrijwilligers
  • Coördinatiepunt voor nieuwe initiavtieven
  • Ontwikkelen van projectmatige activiteiten

Aansluiten bij dit platform is heel laagdrempelig want we zijn een vrijwilligersorganisatie zonder hiërarchische structuur maar wel met duidelijke afspraken en vooral korte lijnen. Het helpen van mensen op digitaal gebied is altijd het belangrijkste.

Heb je in jouw dorp of wijk nog geen soortgelijke organisatie, dan kunnen we je helpen zoiets op te zetten.

Neem contact op via info@digitaalmeedoen.nl 

Platform Digitaal Meedoen is een vrijwilligersorganisatie.

Niemand krijgt betaald of krijgt enige financiële vergoeding.