Digitale huiskamer

Organisaties die zich bij ons aansluiten werken lokaal onder de naam “Digitale Huiskamer”.

De Digitale Huiskamer werkt met vrijwilligers bij voorkeur uit het dorp of de wijk waar de Digitale huiskamer werkzaam is. Dat geeft vertrouwen en herkenbaarheid.

Digitale Huiskamers zorgen zelf voor vrijwilligers en huisvesting maar kunnen daarvoor een beroep doen op ons platform “Digitaal Meedoen”. 

Heb je een laptop of tablet nodig, die kun je van ons in bruikleen krijgen. 

Wij ontwikkelen centraal cursussen en eenmalige projecten zoals voorlichting op digitale veiligheid. Neem gerust contact met ons op of wij voor jouw dorp of wijk ook iets kunnen betekenen.